Verzekeringsplicht fietsen met trapondersteuning

Eind 2021 is de Europese richtlijn voor de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (2009/103/EG) aangepast. Daarbij is opgenomen dat de lidstaten de bepalingen toepassen met ingang van 23 december 2023. In dit bericht leest u hier meer over. Wat betekent dit voor e-bikes particulier? In de aangepaste wetgeving vallen fietsen met trapondersteuning (met een maximum snelheid van

Verplichte WAM dekking voor alle motorrijtuigen

Verplichte WAM dekking voor alle motorrijtuigen Vanaf 23 december 2023 vinden er een aantal wijzigingen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) plaats. Zo wordt in de nieuwe wetgeving het begrip “deelneming met het motorrijtuig aan het verkeer” vervangen door “het gebruik van het motorijtuig in overeenstemming met de functie van dat motorrijtuig als vervoermiddel, ongeacht de

© Copyright Bolk Assurantiën  
Ontwerp !Kracht | Realisatie Bright Online

Bedankt voor uw bericht

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.