Zonnepanelen plaatsen door gecertificeerd installateur

In de afgelopen jaren is het aantal zonnepaneleninstallaties (PV-installaties) in Nederland fors toegenomen. Met de groei van het aantal zonnepanelen neemt ook het risico op schade toe. Laat daarom uw zonnepanelen installeren door een gekwalificeerd installatiebedrijf.

Aandachtspunten rondom bouwkundige voorschriften
Voordat een PV-installatie geïnstalleerd kan worden, moeten de bouwkundige  aspecten van het pand in kaart zijn gebracht. Zo nodig moet de constructie van het pand aangepast worden om aan de minimale eisen van het bouwbesluit te blijven voldoen. Er komt immers een extra permanent gewicht op het bouwwerk.

Vraag uw Gemeente
Voor de aanpassing van gebouwen hanteert elke gemeente eigen regels. Het is dus belangrijk vóór de aanschaf of plaatsing van PV-installaties bij de gemeente te informeren naar de regelgeving en eventuele vergunningen die nodig zijn. 

Verzekeraar stelt eisen
PV-installaties kunnen, net als andere elektrische installaties, brand veroorzaken. Met name wanneer er sprake is van een ondeugdelijke installatie of van ondeugdelijk installatiewerk. Bij brand, bliksem, inductie en natuurschade kan naast schade aan de installatie zelf, ook schade ontstaan aan het gebouw, de inboedel of inventaris of schade aan het milieu. Daarom is het belangrijk dat er vooraf contact wordt opgenomen met de verzekeraar bij het plannen voor het aanleggen van een PV-installatie. Verzekeraars kunnen, afhankelijk van de situatie, aanvullende eisen aan de installatie, aan het dak of aan het hele gebouw stellen.
Weten of er voor u aanvullende eisen gelden? Laat het ons weten.

Milieuschade
Het aantal zonnepanelen in ons land neemt razendsnel toe. En daarmee ook de kans dat de panelen betrokken raken bij een brand, waardoor de deeltjes zich in de omgeving kunnen verspreiden. Een nieuw risico, ook voor verzekeraars. Want, wie ruimt de deeltjes op? Wie is verantwoordelijk? En hoe zit dat met de opruimingskosten? Vallen die onder de dekking?

Iedere ondernemer kan met milieuschade te maken krijgen. De kosten van sanering is meestal volledig voor rekening van de eigenaar van het pand/opstal. Een goede milieuschadeverzekering dekt de kosten van milieuschade veroorzaakt op uw locatie of op de locatie van een ander.

Altijd een gekwalificeerd installatiebedrijf
Zorg dat de aanleg én het periodieke onderhoud van uw PV-installatie altijd door een gekwalificeerd installatiebedrijf gebeurd.  Een goede opleveringskeuring en periodieke herkeuring is noodzakelijk voor het (brand)veilig hebben en houden van een PV-installatie.

Meer weten?
Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0541-662565.
Natuurlijk kunt u ook even binnenlopen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

© Copyright Bolk Assurantiën  
Ontwerp !Kracht | Realisatie Bright Online

Bedankt voor uw bericht

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.