Wintersporters opgelet!

Pisteregels, aansprakelijkheid en schade

Als je op wintersport gaat, is een goede voorbereiding belangrijk. Niet alleen je uitrusting moet in orde zijn, het is ook belangrijk dat je de regels op de piste kent en weet hoe je moet handelen bij een ongeval. Want een ongeval op de piste kan niet alleen letsel en schade, maar ook juridische problemen opleveren. Van aansprakelijkheid voor de schade van een ander, tot zelfs een strafprocedure in geval van letsel. In dit artikel lees je wat je moet weten over de regels, aansprakelijkheid en schadeontwikkeling.

De 10 FIS Pisteregels

Iedereen die de piste opgaat, moet zich houden aan de pisteregels van de FIS (Fédération Internationale de Ski). We zetten ze hier op een rij:

1. Rekening houden met anderen
Iedere wintersporter moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.

2. Beheersen van snelheid en skistijl
Iedere wintersporter moet altijd op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.

3. Keuze van het spoor
De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.

4. Inhalen
Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.

5. Invoegen en weer verder skiën
Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.

6. Smalle plaatsen
Iedere wintersporter moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.

7. Klimmen en lopen
Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.

8. Letten op tekens
Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.

9. Verlenen van hulp
Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.

10. Legitimatieplicht
Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

Sommige skigebieden hebben naast de tien FIS Pisteregels ook nog eigen regels. Deze staan vaak aangegeven op liftpalen of aan het begin van een skilift.

Extra regels bij funparken

Steeds meer wintersportgebieden hebben naast gewone pistes ook zogeheten funparken. Dit zijn speciale pistes voor freestyle skiën, met schansen, glijobstakels, halfpipes of superpipes. Vaak hebben deze funparken naast de PIS-regels nog eigen regels.

Check daarom altijd welke regels van toepassing zijn. De regels zijn meestal bij de ingang van het park te vinden en staan ook op de website van het skigebied.

Wat moet je doen bij een skiongeval?

Raak je betrokken bij een ski-ongeval, doe dan in elk geval het volgende:

> Noteer de gegevens van de tegenpartij, de tijd en plaats van het ski-ongeval en van mogelijke getuigen
> Maak situatiefoto’s
> Schakel de politie in (meestal wordt dit al gedaan door de Bergrettung)
> Vul indien mogelijk een schadeformulier in samen met de tegenpartij (net als bij normale verkeersongevallen) of probeer met beide partijen een verklaring op papier te zetten
> Laat je zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 48 uur) door een arts onderzoeken

Wie is aansprakelijk bij een skiongeval?

Om te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade bij een ski-ongeval, zal de plaatselijke politie in eerste instantie proberen vast te stellen of de betrokkenen zich aan de FIS-pisteregels hebben gehouden.

De afwikkeling van schade bij een ski-ongeval is vaak een complexe zaak. Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste geldt bij de afwikkeling van de schade altijd het recht van het land waar de schade is ontstaan. Met name de manier waarop letselschade geregeld wordt, verschilt in veel landen nogal van hoe dit in Nederland gaat. Daar komt bij dat bij wintersportongevallen vaak mensen van verschillende nationaliteiten – ook van buiten de Europese Unie – betrokken zijn.

Zo gebeurde het in een recente zaak bij ARAG dat een Nederlandse klant op een Oostenrijkse piste in botsing kwam met een Zweedse die woonde in het Verenigd Koninkrijk. Dit alles maakt de afwikkeling van ongevallen in de wintersport een ingewikkelde en vaak tijdrovende zaak. Niet voor niets heeft ARAG hiervoor een apart team van juridische specialisten.

Welke schade kun je claimen bij een skiongeval?

Dat hangt af van de omstandigheden van het ongeval en van de dekking van je reisverzekering. Om lichamelijk letsel te kunnen claimen is het in elk geval belangrijk om je zo snel mogelijk door een arts te laten onderzoeken. De politie die het ongeval onderzoekt, bepaalt welke partij aansprakelijk is.

Letsel en strafrecht in Oostenrijk

In Oostenrijk start het openbaar ministerie tegen betrokkenen bij een ongeval met letsel een strafprocedure voor onopzettelijk toebrengen letsel (ook tegen niet-aansprakelijke partijen als hun tegenpartij letsel heeft opgelopen). Deze strafprocedures eindigen meestal met het besluit om niet te vervolgen. Maar mocht je binnen twee jaar opnieuw betrokken raken bij een ski-ongeval met letsel, dan loop je risico op een strafrechtelijke veroordeling.

Meer informatie:

> Is het verplicht om een skihelm te dragen?

Vandaag de dag zie je nog maar zelden wintersporters op de piste zonder helm. Vanuit het oogpunt van veiligheid is dat een goede zaak. Het is inmiddels algemeen bekend dat een goede helm cruciale bescherming biedt tegen hoofd-, nek- en hersenletsel bij een ski-ongeval. Om die reden adviseren wij als ARAG om altijd een skihelm te dragen op de piste.

Toch zijn skihelmen nog maar in weinig landen wettelijk verplicht. Hieronder volgt een overzicht waar helmen wel en niet verplicht zijn:

Oostenrijk
In Oostenrijk geldt op de piste een helmplicht voor kinderen tot 15 jaar, met uitzondering van skigebieden in Tirol en Vorarlberg. De helmplicht wordt in Oostenrijk niet gehandhaafd. Wel kan de politie of het pistepersoneel je aanspreken op het dragen van een helm.

Italië
Hier geldt een helmplicht voor kinderen tot 18 jaar. De politie handhaaft deze verplichting op de piste. Bij overtreding riskeren de ouders een boete van maximaal 200 euro en intrekking van de skipas.

Slovenië en Kroatië
Hier geldt een helmplicht voor kinderen tot 14 jaar. Er wordt regelmatig gehandhaafd, bij overtreding riskeer je boetes van enkele honderden euro’s en intrekking van je skipas.

Polen en Slowakije
In Polen geldt een helmplicht voor kinderen tot 16 jaar. Er wordt veel gecontroleerd en ook hier riskeren overtreders boetes en het intrekken van de skipas. Slowakije heeft een helmplicht voor kinderen tot 15 jaar.

Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië
Hier geldt geen helmplicht, wel worden helmen veel gedragen op de piste.

Spanje en Andorra
Hier geldt geen wettelijke helmplicht, wel adviseren skigebieden nadrukkelijk het dragen van een helm in hun voorschriften. Bij freeriden buiten de piste is een helm wel verplicht.

Noorwegen en Zweden
Deze landen hebben geen wettelijke helmplicht. Wel wordt het dragen van een helm gestimuleerd, bijvoorbeeld met mogelijkheden om voor kinderen gratis een helm te lenen, soms zelfs inclusief een gratis skipas. In Zweden worden kinderen zonder helm niet meegenomen in de skilift.

Verenigde Staten en Canada
Hier geldt geen wettelijke helmplicht, het dragen van een skihelm op de piste is wel gebruikelijk.

> Skihelm en reisverzekering: hoe zit dat?

Het niet dragen van een helm kan bij een skiongeluk leiden tot problemen met je reisverzekering. Sommige verzekeraars beschouwen skiën zonder helm als roekeloos gedrag en kunnen daarom beslissen om geen of minder vergoeding uit te betalen bij een ongeval.

Bron: ARAG

© Copyright Bolk Assurantiën  
Ontwerp !Kracht | Realisatie Bright Online

Bedankt voor uw bericht

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.