Informatie over elektrakeuringen

Elektrakeuringen zijn een belangrijk onderdeel van de verzekeringsbranche. De keuringen en normeringen die vaak gehanteerd worden zijn de volgende:

NEN 1010
NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. De nieuwe aangelegde elektrische laagspanningsinstallatie moet bij oplevering van het gebouw/installatie voldoen aan de, op dat moment, geldende normen voor aanleg van deze elektrische installatie.

Scios Scope 8 (NEN 3140)
Bij de NEN 3140 keuring van de elektrische installatie en apparatuur ligt het accent vooral op arbeidsveiligheid (Arbowet) en maar zeer beperkt op  brandgevaar.
Er wordt bij de keuring alleen in het gebouw gekeken naar de elektrische installatie en apparatuur tot het stopcontact.

Scios Scope 10 (NTA 8220)
Bij de NTA 8220 keuring ligt het accent op brandveiligheid (signaleren brandrisico’s), zeer beperkt wordt arbeidsveiligheid meegenomen.
De NTA 8220 controle van de elektrische installatie en apparatuur vindt plaats van het stopcontact tot de meterkast.

Scios Scope 12
De Scios Scope 12 keuring is een elektrische inspectie van de hele zonnestroominstallatie gericht op brandrisico’s en elektrische veiligheid
Er wordt een controle uitgevoerd vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder (meestal in de meterkast).

De ene elektrakeuring kan niet vervangen worden door de andere. Ze sluiten wel op elkaar aan.  
Wanneer er meerdere keuringen plaats moeten vinden is het verstandig deze tegelijk aan te vragen bij de betreffende keuringsinstantie. In veel gevallen kan dan op de keuringskosten korting worden bedongen omdat de keuringsinstantie minder kosten hoeft te maken.

 

 

Waarom een SCIOS Scope 12-keuring?
Een zonnestroominstallatie, ook wel PV-installatie genoemd, brengt risico’s met zich mee. Helaas komt het geregeld voor dat zonnepanelen brand veroorzaken. Daarom vragen steeds meer verzekeraars bij de aanwezigheid van meerdere zonnepanelen om een SCIOS Scope 12-keuring van de PV-installatie.

Wat is een SCIOS Scope 12-keuring?
De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele PV-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

Wat houdt de keuring in?

 • Uw PV-installatie wordt geïnspecteerd door een SCIOS Scope 12-bevoegd inspecteur.
 • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen en een rapportage van de constateringen.
 • Als er geen gebreken worden geconstateerd, ontvangt u een keuringsrapport volgens SCIOS Scope 12.
 • Als er wel gebreken zijn, ontvangt u een keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken.

SCIOS Scope 10-keuring (NTA 8220)

Waarom een SCIOS Scope 10-keuring?
Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Daarom stellen veel verzekeraars een SCIOS Scope 10-keuring verplicht bij een brandverzekering voor bepaalde bedrijven.

Wat is een SCIOS Scope 10-keuring volgens NTA 8220?
Een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur voert een keuring van de elektrische installatie uit volgens de richtlijnen van NTA 8220. De NTA 8220 is geen vervanging van de al bekende NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. 

Wat houdt de keuring in?

 • Een Scope 10- bevoegd inspecteur beoordeelt de elektrische installatie en de aangesloten apparatuur op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken.

 • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie van de elektrische installatie(s), infraroodopnamen van de schakel- en verdeelinrichtingen om de temperatuur te beoordelen, metingen of beproevingen waar noodzakelijk en het opstellen van een rapportage met foto’s van aangetroffen risicovolle situaties.

 • Als er geen gebreken worden geconstateerd, ontvangt u een SCIOS Scope 10-keuringsrapport.

 • Als er wel gebreken worden geconstateerd, ontvangt u een SCIOS Scope 10-keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet u deze gebreken laten verhelpen door een installatiebedrijf.

 • Het SCIOS Scope 10-keuringsrapport – en bij gebreken de herstelverklaring, deelt u met uw verzekeringsadviseur. Hij geeft deze documenten aan de verzekeraar door.

Wat is een Combinatiekeuring SCIOS Scope 8 (NEN 3140) en Scope 10 (NTA 8220)?

De SCIOS Scope 8-keuring (NEN 3140) en de SCIOS Scope 10-keuring (NTA 8220) hebben veel overlap. Het is daarom mogelijk om beide keuringen gelijktijdig, tegen een gereduceerd tarief, te laten plaatsvinden. Zo voldoet uw bedrijf aan de eisen van de Arbowet én de verzekeraar.

Wat is het verschil tussen de twee keuringen?

 • De keuring volgens NEN 3140 is gericht op arbeidsveiligheid. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Deze keuring wordt veelal uitgevoerd door een SCIOS Scope 8-bevoegd inspecteur. 

 • De keuring volgens NTA 8220 is gericht op de brandveiligheid en het signaleren van brandrisico’s. De keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur. 

Wat houden de keuringen in?

 • Uw elektrische installatie wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van NEN 3140 en NTA 8220 door een SCIOS Scope 8- en 10-bevoegd inspecteur.

 • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, een thermografische inspectie, metingen en beproevingen en het opstellen van een rapportage van de constateringen.

 • Als er geen gebreken worden geconstateerd ontvangt u een keuringsrapport met een verklaring van inspectie volgens SCIOS Scope 8 en 10.

 • Zijn er wel gebreken dan ontvangt u een keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet u de gebreken laten verhelpen door een installatiebedrijf.

Module Brand- en vluchtveiligheid

Wat is de module Brand- en vluchtveiligheid?
Een beginnende brand kan ernstige gevolgen hebben voor uw organisatie, het is daarom belangrijk dat in uw bedrijf de juiste brandblusmiddelen aanwezig zijn. Met deze module zorgt u voor de juiste blusmiddelen en noodverlichting in uw bedrijf. Een gecertificeerde onderhoudsdeskundige, geeft advies over het aantal benodigde brandblusmiddelen en noodverlichtingseenheden in uw bedrijf en controleert of de aanwezige middelen voldoen aan de geldende normen.

 • U krijgt advies over het aantal en de soort brandblusmiddelen en/of noodverlichting.

 • Mocht u niet of over onvoldoende brandblusmiddelen of verlichtingseenheden beschikken, dan bestaat de mogelijkheid om deze te huren.

 • De brandblusmiddelen worden een keer in de twee jaar gekeurd.

 • U ontvangt een onderhoudscontract (dit kan nodig zijn voor uw verzekering).

Voordelen

 • U voldoet eenvoudig aan de eisen van de Arbowet, brandweer en verzekeraar.

 • U zorgt voor een veilige omgeving voor uw medewerkers, klanten en uzelf.

Wat is de module Controle van bakwand en afzuiginstallatie?

Frituurinstallaties en afzuigkanalen vormen een groot brandrisico door de hoge temperatuur van de olieproducten waarmee wordt gewerkt. Een brand in een frituur kan zich via de afzuiginstallatie snel verspreiden naar andere kooktoestellen en kan zo in korte tijd een complete keuken, restaurant of hotel in brand zetten. Als blijkt dat een brand is ontstaan in de afzuiginstallatie en er geen jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden door een gespecialiseerd bedrijf, vergoedt de verzekeraar de schade van de brand niet. Bovendien kunt u aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade van uw gasten, medewerkers en anderen.

 • De kanalen en vetfilters van de afzuiginstallatie van uw bankwand of frituurinstallatie worden jaarlijks gecontroleerd.

 • U krijgt een inspectierapport en uw kanalen worden zo nodig gereinigd.

 • Ook krijgt u een melding wanneer de kanalen aan onderhoud toe zijn of de filters vervangen moeten worden.

  Voordelen

 • U voldoet eenvoudig aan de eisen van de overheid of verzekeraar voor het verkrijgen van een vergunning of verzekering.

 • U zorgt voor een veilige omgeving voor uw medewerkers, klanten en uzelf.

Bron: de Zeeuwse verzekeringen

© Copyright Bolk Assurantiën  
Ontwerp !Kracht | Realisatie Bright Online

Bedankt voor uw bericht

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.