< terug naar overzicht

Schade veroorzaakt door het illegaal afsteken van vuurwerk niet altijd gedekt!

Het zal een andere jaarwisseling worden dit jaar. Vanwege het coronavirus heeft de overheid besloten om het afsteken van vuurwerk te verbieden.

Door dit verbod hebben enkele verzekeraars laten weten dat ze (letsel) schade ontstaan door het illegaal afsteken van vuurwerk, niet gaan vergoeden.
De schade zal voor rekening zijn van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk.
Bij een schadegebeurtenis zal door een maatschappij een beroep worden gedaan op de uitsluitingen “opzet/roekeloosheid” en/of “merkelijke schuld van een verzekerde”.

Dus let op! Steek je vuurwerk af en gaat er iets mis, dan kan de verzekeraar besluiten de (letsel)schade niet te vergoeden en draai je dus zelf voor de schade op!