< terug naar overzicht

Prinsjesdag > Wonen

Wonen
Het kabinet voert volgend jaar wijzigingen door die van invloed zijn op mensen met een koopwoning. Het eigenwoningforfait daalt en de Hillen-aftrek wordt verder verlaagd. De hypotheekrenteaftrek (en andere aftrekbare kosten) wordt verder afgebouwd. Bekijk wat er verandert voor jouw woonsituatie.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.


Verlaging van het eigenwoningforfait
Ben je in het bezit van een eigen woning? Dan moet je hierover een bedrag bij je inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Welk percentage dit is, hangt af van de waarde van je huis. Voor veel huizen worden de percentages volgend jaar verlaagd.

Eigenwoningforfait: wat verandert er precies?
De gemiddelde waarde van woningen is de afgelopen jaren gestegen. Zonder aanpassing van het eigenwoningforfait zou dit betekenen dat het bedrag dat je bij je inkomen moet optellen, ook stijgt. De percentages voor het eigenwoningforfait gaan met ingang van 2021 omlaag, om zo woningeigenaren tegemoet te komen. Dit zijn de tariefaanpassingen voor het eigenwoningforfait:

Verlaging van de Hillen-aftrek
De aftrekpost vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3⅓% per jaar. In 2021 bedraagt de Hillen-aftrek 90% van het positieve verschil tussen eigenwoningforfait en aftrekbare kosten van de eigen woning.

Als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekposten
De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan jouw aftrekbare kosten eigen woning. Denk hierbij aan de betaalde hypotheekrente, erfpachtcanons of de rente op een restschuld.

Tot 2019 was deze aftrekpost gelijk aan het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Hierdoor hoefde je geen belasting te betalen over je eigenwoningforfait.

In 2018 heeft het kabinet besloten deze ‘Hillen-aftrek’ in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3⅓% per jaar. In 2020 is de Hillen-aftrek 93⅓% van het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten van de eigen woning. In 2021 daalt dat percentage naar 90%. Is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten? Dan betaal je over het verschil dus ieder jaar steeds iets meer belasting.

Rekenvoorbeeld verlaging Hillen-aftrek
Finn heeft een woning met een WOZ-waarde van € 500.000,-. Hij heeft zijn hypotheek grotendeels afgelost.
Zijn lening bedraagt nog € 75.000,- en hij betaalt op jaarbasis 2% rente (€ 1.500,-). Zijn inkomen uit eigen woning ziet er in 2021 als volgt uit:

Duurzaam wonen

Energielabel wordt duurder
Ga je je huis verkopen? Dan heb je een definitief energielabel nodig. Dat wordt volgend jaar flink duurder. Nu kost een energielabel minder dan € 10,- tot enkele tientjes. Volgend jaar wordt dit naar verwachting gemiddeld € 190,-. Dat komt omdat je het nu nog eenvoudig online kunt aanvragen, maar vanaf volgend jaar komt een energiedeskundige bij je thuis om het label te bepalen.

Overweeg je om in de komende jaren te gaan verhuizen? Dan kun je dus flink besparen door het energielabel nog dit jaar te regelen. Het energielabel is 10 jaar geldig. Je vraagt het aan bij energielabelvoorwoningen.

Subsidieregelingen
Verschillende subsidieregelingen veranderen per 1 januari 2021. Bijvoorbeeld de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) – voor minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen – en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (voor zonneboilers en warmtepompen). Ben je van plan je huis te gaan verduurzamen? Bekijk dan de Energiesubsidiewijzer voor een compleet en actueel overzicht van subsidies en leningen in jouw gemeente.

Zonneboiler en hr-ketel niet meer meefinancieren in de hypotheek
Normaal mag je met een hypotheek maximaal 100% van de marktwaarde van je huis lenen. Maar als je energiebesparende voorzieningen treft, zoals een warmtepomp of isolatie, mag je maximaal 106% van de marktwaarde van je huis lenen. Vanaf volgend jaar geldt deze extra leenruimte niet meer voor een zonneboiler of een HR-ketel.

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen?
Neemt u dan contact op met één van onze hypotheekadviseurs Tom Veldhof of Irene Bijen.

Telefoon: 0541-662565
Email: info@bolkassurantien.nl


Bron: Nationale Nederlanden