Welke wetten en regels zijn per 1 januari veranderd?

Met ingang van een nieuw kalenderjaar veranderen er allerlei wetten en regels. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

 • Inkomstenbelasting

  • De belastingschijven en -tarieven in box 1 zijn bijgesteld. Zo gaat het laagste tarief een klein beetje (0,14%) omlaag. Zie ons overzicht.
  • In box 3 geldt per 2023 voor iedereen de nieuwe berekening van het forfaitaire rendement (forfaitaire spaarvariant). Er zijn 3 vermogenscategorieën (spaargeld, overig vermogen en schulden) met elk een eigen forfaitair rendement. Het forfaitair rendement voor spaargeld en schulden wordt na afloop van 2023 bekend gemaakt (in de voorlopige aanslag wordt uitgegaan van 0,36% voor spaargeld en 2,57% voor schulden). Het forfaitair rendement voor overig vermogen (beleggingen etc.) bedraagt voor 2023 6,17%. Het tarief is verhoogd van 31% naar 32%. De vrijstelling is verhoogd naar € 57.000 (€ 114.000 voor fiscaal partners). Zie ook ons artikel ‘Wat verandert er in box 3?’ en ons overzicht.
  • Bij de heffingskortingen is de arbeidskorting extra verhoogd. Een overzicht van alle heffingskortingen vindt u hier.
  • Het maximale tarief waartegen veel aftrekposten (waaronder de hypotheekrente) kunnen worden afgetrokken is in 2023 36,93%
  • De middelingsregeling kan voor het laatst worden gebruikt voor het tijdvak 2022-2023-2024. Meer informatie vindt u in ons ‘Stappenplan middeling’.

Werk en inkomen

 • De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd van € 0,19 naar  0,21 per kilometer.
 • De bijtelling voor een nieuwe elektrische auto of waterstofauto is in 2023 en 2024 16%, net als in 2022. Deze lage bijtelling geldt echter alleen over de eerste € 30.000 (was € 35.000). Daarboven is de bijtelling 22%.
 • De onbelaste thuiswerkkostenvergoeding is verhoogd naar € 2,15 per dag.
 • Het minimumloon is met ruim 10% verhoogd en daardoor stijgen ook de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW.
 • Veel pensioenen zijn per 1 januari flink verhoogd. Zo bedraagt de verhoging bij ABP 11,96%, bij BpfBOUW 14,52%, bij PFZW 6%, bij PME 6,2% en bij PMT 4,2% .
 • De AOW-leeftijd is in 2023 met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar en 10 maanden. Zie ook het overzicht in ons nieuwsbericht.

Wonen

 • Het eigenwoningforfait is verlaagd van 0,45% naar 0,35% van de WOZ-waarde voor woningen met een waarde tussen € 75.000 en € 1.200.000 (was € 1.130.000). Zie ook ons overzicht.
 • Er geldt in 2023 een prijsplafond voor gas, elektra en warmte, zie ons nieuwsberichtwww.rijksoverheid.nl en de website van uw energieleverancier.
 • De gemeentebelastingen stijgen met gemiddeld 3,6% zo blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis, zie ons nieuwsbericht.
 • Subsidie voor isolerende maatregelen is vanaf 2023 al mogelijk als 1 maatregel wordt getroffen. Voorheen moest het gaan om minimaal 2 maatregelen. De regeling heeft terugwerkende kracht en geldt daardoor ook voor maatregelen die op of na 2 april 2022 zijn aangebracht. Meer informatie op www.rvo.nl
 • De BTW op zonnepanelen is verlaagd naar 0%, zie ook ons nieuwsbericht.
 • Starters betalen geen overdrachtsbelasting voor een woning van maximaal € 440.000 als zij daar zelf gaan wonen. Deze startersvrijstelling is voor huizenkopers tussen 18 en 35 jaar. Voor anderen geldt een tarief van 2%.
 • De grens voor aankoop van een woning met Nationale Hypotheek Garantie is fors verhoogd, namelijk naar € 405.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens € 429.300. Meer informatie op www.nhg.nl.
 • De meeste huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen voor de aankoop van een eigen woning. Tweeverdieners kunnen met ingang van dit jaar hun tweede inkomen volledig meenemen bij het bepalen van de maximale hypotheek, zie ook ons nieuwsbericht.
 • In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Toeslagen en kinderbijslag

 • De kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van het aantal gewerkte uren. Meer informatie op www.toeslagen.nl
 • De kinderopvangtoeslag is extra verhoogd in verband met de hogere uurtarieven (geef uw nieuwe uurtarief door aan de Belastingdienst!). Deze extra verhoging wordt in de loop van 2023 met terugwerkende kracht tot 1 januari doorgevoerd, zie ook www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl
 • Ook de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn extra verhoogd. Meer mensen hebben daardoor recht op toeslagen. Zie www.toeslagen.nl.
 • De kinderbijslag gaat met € 20 tot € 30 per kwartaal per kind omhoog, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De eerste betaling die ziet op 2023 ontvangt u in begin april. Meer informatie op www.svb.nl.

Ondernemers

 • De zelfstandigenaftrek is verlaagd van € 6.310 naar € 5.030.
 • De aftrek voor zakelijke reizen en ritten voor woon-werkverkeer met een privévervoermiddel is verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
 • Ondernemers kunnen hun oudedagsreserve (ook FOR of OR genoemd, een papieren balanspost die belastinguitstel oplevert) niet meer verder opbouwen. Wat tot en met 2022 is gereserveerd, kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. In de aangifte inkomstenbelasting 2022 kan dus voor het laatst een bedrag worden gereserveerd.
 • Dga’s moeten zichzelf een 100% marktconform salaris betalen. Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon bedraagt in 2023 € 51.000 (was € 48.000).
 • Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting is verhoogd van 15% naar 19% en geldt voor winst tot € 200.000 (was € 395.000). Het hoge tarief blijft 25,8%.
 • Per 2023 is de betalingskorting voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting vervallen. Voorheen werd korting gegeven bij betaling ineens vóór de uiterste betaaldatum van de eerste termijn.
 • Voortaan is het ook mogelijk om digitaal de betalingsregeling voor coronabelastingschulden aan te passen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Schenken en erven

 • De jubelton is afgeschaft. Daarmee zijn de mogelijkheden om belastingvrij te schenken voor de eigen woning aanzienlijk verminderd, namelijk naar € 28.947. Alleen wie uiterlijk in december vorig jaar al een deel heeft geschonken kan deze schenking nog aanvullen tot het oorspronkelijke bedrag van ruim een ton, zie ons nieuwsbericht voor meer informatie.
 • De overige vrijstellingen zijn verhoogd met 6,3%, zie ons overzicht.

En verder

 • De overdrachtsbelasting is per 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit tarief geldt niet voor aankoop van een woning die u zelf gaat bewonen (zie hiervoor onder wonen).
 • De korting op de collectieve zorgverzekering (basisverzekering) is afgeschaft.
 • Vanaf 10 januari 9:00 uur is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanschaf van een elektrische auto. Op=op. Wees er snel bij. Meer informatie op www.rvo.nlclick hier voor nieuwe auto’s en click hier voor gebruikte auto’s.
 • De korting op de brandstofaccijns geldt tot en met juni 2023.
 • De maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligerswerk is verhoogd naar maximaal € 1.900 per jaar (maximaal € 190 per maand). Per uur bedraagt de onbelaste vergoeding maximaal € 5. Meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Bron: FiscAlert

© Copyright Bolk Assurantiën  
Ontwerp !Kracht | Realisatie Bright Online

Bedankt voor uw bericht

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.