Verandering in de verzekeringswereld: “de hoogte van de schadepremie is niet meer de grootste zorg, 100% dekking krijgen wel.”

Verandering in de verzekeringswereld: "de hoogte van de schadepremie is niet meer de grootste zorg, 100% dekking krijgen wel.


De verzekeringswereld verhardt. De premies worden hoger en voorwaarden minder voordelig. Verzekeraars verkeren met steeds grotere onzekerheid als het gaat om het kunnen uitkeren van de hoge schadeclaims. Hoe dit kan en wat kan de klant verwachten? We leggen het hieronder uit.

Toename  schademeldingen
De  afgelopen jaren zijn de alledaagse risico’s van het verzekeren gestegen, zoals klimaatgevaren, hoge brand-  en aansprakelijkheidsschades en dalende inkomsten uit beleggingen. Met name in de brand- en logistieke sector zien verzekeraars een stijging van schademeldingen. Dit resulteert in een forse toename van de schadelast. Door deze stijging wordt het voor verzekeraars steeds lastiger om winstgevend te blijven in bepaalde markten. Daarnaast zijn er strengere kapitaalvereisten opgelegd aan verzekeraars door Solvency 2. Dit dwingt verzekeraars tot het nemen van diverse maatregelen. Zo zijn zij genoodzaakt hogere premies en strengere voorwaarden door te voeren. Verzekeraars hebben hierdoor een selectievere houding gekregen t.o.v. het überhaupt bieden van dekkingen in bepaalde sectoren. Uiteindelijk dienen verzekeraars schadeclaims uit te keren, wat nu dus steeds lastiger wordt.

Dekkingen op de verzekeringsbeurs of co-assurantie blijken lastig
In sommige gevallen kan de makelaar of intermediair in overleg met de klant en in het belang van de klant er ook voor kiezen de polis onder te brengen op de verzekeringsbeurs, ook wel c0-assurantie genoemd. Op die manier zorgen verzekeraars er samen voor dat de grotere, risicovollere bedrijven tocht verzekerd kunnen worden. Omdat ook hier de risico’s toegenomen zijn, wordt zelfs dit onzeker voor verzekeraars. Hierdoor kiezen enkele verzekeraars ervoor bepaalde branches helemaal niet meer te verzekeren. Het gevolg daarvan is dat er minder verzekeraars hun capaciteit aanbieden op de beurs om de grote risico’s te verzekeren . Zelfs via de beurs is het voor sommige risico’s, zoals brandrisico’s, steeds lastiger om 100% dekking te bieden.

Hogere premies, maar wel dekking
De magere resultaten bij de verzekeraars door de toegenomen risico’s en de opgelegde kapitaalvereisten door de overheid, leveren dus hogere premies en aangepaste voorwaarden op. Uiteindelijk is het in sommige sectoren nog maar de vraag of er zakelijk een dekking gerealiseerd kan worden. De premies stijgen; een 100% dekking is in bepaalde sectoren lastig te realiseren. Gezien de huidige verzekeringsmarkt kunnen wij concluderen dat wij in enkele gevallen van “geluk”mogen spreken wanneer er überhaupt een dekking gerealiseerd wordt.

Wanneer een verzekeringscontract afloopt, kan het zijn dat de klant bij een stilzwijgende verlenging een hogere premie betaalt en niet meer de dekking krijgt die hij voorheen kreeg. Er wordt veel strenger gekeken of bepaalde risico’s nog geaccepteerd kunnen worden tegen die voorwaarden en die prijs.

© Copyright Bolk Assurantiën  
Ontwerp !Kracht | Realisatie Bright Online

Bedankt voor uw bericht

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.