Veilige installatie van zonnepanelen

In de afgelopen jaren is het aantal PV-installaties in Nederland fors toegenomen. De afkorting “PV” is afkomstig van het Engelse woord ‘photovoltaic cell’. Een PV-installatie is dus een ander woord voor zonnepaneleninstallatie.

Met de groei van het aantal zonnepanelen nam ook het belang voor de verzekeringsbranche toe om zicht te krijgen op het technische aspect van PV-installaties en de risico’s die daarmee samenhangen. Daarom bracht het Verbond van Verzekeraars een Preventiebrochure Zonnepanelen uit. In deze brochure staan ook een aantal belangrijke aandachtspunten rondom verzekeren. 

Naast de verzekeringsaspecten worden de volgende aandachtspunten behandeld:

– Solarfeiten en ontwikkelingen
– Bouwkundige voorschriften
– Het gebouw
– De aanleg van de PV-installatie
– Veilig blussen
– De oplevering

Wie is de eigenaar van de PV-installatie?

Om te kunnen bepalen wie verantwoordelijk is voor de PV-installatie moet eerst bepaald worden wie het eigendomsbelang van de PV-installatie heeft. Hierin zij n de volgende situaties denkbaar:

1. De gebruiker van het pand is ook de eigenaar van het pand en schaft een PV-installatie aan. De gebruiker is dan hiervoor verantwoordelijk.

2. De gebruiker van het pand is niet de eigenaar van het pand maar schaft zelf een PV-installatie aan. In dat geval is het mogelijk dat de eigenaar van het pand (door natrekking) automatisch eigenaar van de PV-installatie wordt. Het is daarom verstandig dat de gebruiker en de eigenaar van het pand hierover vooraf goede schriftelijke afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een zogenoemd recht van opstal.

3. Het gebeurt ook dat de energieleverancier eigenaar van de PV-installatie blijft. Het energiebedrijf sluit dan een overeenkomst met de eigenaar of gebruiker van het pand waarin het recht van opstal wordt vastgelegd. Hiermee zorgt het energiebedrijf ervoor dat zij zelf eigenaar van de PV-installatie blijven. De energiemaatschappij gebruikt het dak als productiemiddel. De opgewekte stroom gaat rechtstreeks naar het energiebedrijf. De eigenaar of gebruiker van het pand ontvangt hiervoor een vergoeding.

4. Ook investeringsmaatschappijen kunnen eigenaar zijn en PV-installaties door middel van lease of verhuur aan de eigenaar van het dak van de eigenaar van het pand aanbieden. In dat geval wordt ook een recht van opstal gevestigd zodat de investeringsmaatschappij eigenaar blijft van de installatie. De eigenaar van het dak wordt gecompenseerd door middel van een lager energieverbruik of een financiële vergoeding. Als er sprake is van lease dan wordt een deel van de vergoeding voor de opgewekte energie gebruikt voor aflossing van de financiering. 

Wat zijn de verzekeringsmogelijkheden?

Als blijkt dat u het eigendomsbelang heeft van de PV-installatie dan is het verstandig om de zonnepaneleninstallatie te verzekeren. Dat kan op verschillende manieren. Daarnaast bent u mogelijk ook risicoaansprakelijk voor schade die door de installatie wordt aangericht aan derden.

Het verzekerde bedrag
De complete PV-installatie bestaat uit de panelen, de omvormers, de bekabeling, de draagconstructie en de installatiekosten. De optelsom hiervan is de te verzekeren waarde van de installatie.

Inboedel- of opstalverzekering
Een particuliere klant kan de PV-installatie verzekeren op de woonhuis- of inboedelverzekering, afhankelijk van de vraag of de klanteigenaar of huurder van het pand is. De vergoeding bij schade zal vaak gebaseerd zijn op deze vergoedingswijze van de betreffende verzekering. Bij een opstalverzekering is de herbouwwaarde het uitgangspunt. Bij een inboedelverzekering gebeurt de uitkering op basis van een nieuwwaarde- of dagwaarderegeling. De dagwaarderegeling geldt als de huidige waarde van de installatie lager is dan, meestal, 40% van de nieuwwaarde. De dekking van de inboedel- en de opstalverzekering kunnen verschillen. In de inboedelverzekering kunnen uitsluitingen zijn opgenomen die niet gelden voor de opstalverzekering.

Specifieke verzekering
Er zijn ook specifieke verzekeringsproducten in de markt die, naast de PV-installatie zelf, ook de energieopbrengstverliezen na een gedekte schade meeverzekeren.

Preventie-eisen
PV-installaties kunnen ook brand veroorzaken waardoor niet alleen de installatie zelf beschadigd raakt, maar ook het gebouw en de inboedel of inventaris. Dit speelt vooral als er sprake is van een ondeugdelijke installatie of onprofessioneel installatiewerk. Daarom is het belangrijk om eerst contact op te nemen met de verzekeraar als je van plan bent om zonnepanelen op je dak te laten leggen. Verzekeraars kunnen aanvullende preventie-eisen stellen aan de installatie, het dak of het gehele gebouw.

Hoe zit het met PV-installaties van derden?

Meestal is het zo geregeld dat de eigenaar van de PV-installatie zelf het eigendomsbelang van de installatie verzekert. De pandeigenaar en/of de gebruiker loopt dan nog steeds het risico dat dóór de PV-installatie schade ontstaat aan het gebouw, de inhoud ervan of mensen in de omgeving van het gebouw. Dit betekent dat de zonnepanelen op het dak van de klant gevolgen hebben voor zijn of haar risico. Daarom is er vaak een plicht om het plaatsen van de zonnepanelen te melden bij de verzekeraar. Ook als de klant zelf geen eigenaar van de installatie is!

Verder is het belangrijk dat de klant goede afspraken maakt over de schade aan het gebouw bij montage en/of onderhoud van de zonnepanelen. Natuurlijk moet ook vooraf goed berekend worden of de dakconstructie sterk genoeg is.

Kort samengevat

Zonnepanelen zijn in de basis veilige systemen, mits deze op professionele wijze geïnstalleerd worden. Met de Preventiebrochure Zonnepanelen 2.0 beoogt het Verbond van Verzekeraars meer bewustwording hiervoor te creëren. Volgens deze brochure zijn de belangrijkste aandachtspunten voor particulieren die zonnepanelen willen nemen:

Wie is verantwoordelijk voor de PV-installatie en onder welke verzekering worden de zonnepanelen verzekerd?
Heeft het plaatsen van de PV-installatie gevolgen voor de risico’s en de overige verzekeringen van de particuliere klant?
Moet het verlies in stroomopbrengst na een schade worden meeverzekerd?
Zijn de opruimingskosten na een calamiteit voldoende verzekerd?
Is de montage- en aansprakelijkheidsdekking van de installateur voldoende?
Is de opleveringskeuring en de periodieke herkeuring in orde?
Keuring van PV-installaties kan gebeuren aan de hand van SCIOS Scope 12. Deze    certificeringsregeling is door de PV-branche samen met verzekeraars ontwikkeld. Deze certificatieregeling wordt onder accreditatie uitgevoerd en omvat zowel eisen aan het bedrijf als aan de inspecteur die de keuring uitvoert.

Belangrijk is dat mensen zich realiseren dat het risico op schade toeneemt als er een PV-installatie op het dak wordt aangesloten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het verzekeren van zonnepanelen, neemt u dan contact met ons op. Dit kan via:

> Email: info@bolkassurantien.nl
> Telefoon: 0541-662565
> Whatsapp: 06 – 579 546 05

Natuurlijk kunt u ook even binnenlopen. Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

© Copyright Bolk Assurantiën  
Ontwerp !Kracht | Realisatie Bright Online

Bedankt voor uw bericht

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.