< terug naar overzicht

Nieuwe betaalwet PSD2

 De nieuwe betaalwet PSD2 is ingegaan op 19 februari 2019. In deze wet staan regels voor het Europese betaalverkeer. De belangrijkste verandering: u kunt andere bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening.

Goed om te weten: bij RegioBank zijn uw gegevens veilig. Wij begrijpen dat het uw betaalgegevens zijn en dat alleen u bepaalt wat er met deze gegevens gebeurt.

Dit kan de wet u opleveren
Twee voorbeelden van wat er mogelijk is door deze wet.

1. Overzicht creëren
Stel, u heeft betaalrekeningen bij verschillende banken. En u vindt het handig om die in één overzicht te hebben. Dat kan met een app. Het bedrijf dat die app aanbiedt, krijgt uw betaalgegevens van ons om in de app te laten zien.

2. Op een andere manier betalen
Wilt u bijvoorbeeld een boek bij een buitenlandse webwinkel bestellen? En kunt u er niet met iDEAL betalen en heeft u geen creditcard? Dan kan de webwinkel namens u een betaalopdracht naar ons sturen. Wij schrijven het bedrag van uw betaalrekening af.

Alleen toegang als u dat wilt

Betaalrekening instellen
Bedrijven krijgen niet zomaar toegang tot uw betaalrekening. Die functie staat bij ons standaard uit. Wilt u wel toegang geven, dan moet u eerst uw betaalrekening ervoor instellen. Dat doet u in Internet Bankieren of in de Mobiel Bankieren app. Pas daarna kunt u een bedrijf vragen om uw betaalgegevens op te halen of een betaalopdracht naar ons te sturen.

Toestemming aan ons
Voor elke opdracht die u een bedrijf geeft, moet u ons met uw digipas toestemming geven om die uit te voeren. Uw toestemming om betaalgegevens bij ons op te halen, kunt u ook weer intrekken. Houd er dan wel rekening mee dat we uw gegevens die we al gedeeld hebben niet meer kunnen terughalen. Daarnaast moet u altijd na 90 dagen opnieuw toestemming geven. Er gebeurt dus niets zonder dat u het goedvindt. U bent de baas.

Goed om te weten
Niet alleen u kunt uw betaalrekening zo instellen dat andere bedrijven toegang kunnen krijgen. Ook de mederekeninghouders, gevolmachtigden en wettelijk vertegenwoordigers op uw rekening die ook Internet Bankieren hebben, kunnen dat. En ze kunnen daarna een bedrijf dat toegang kan krijgen, vragen om betaalgegevens bij ons op te halen. Of om een betaalopdracht naar ons te sturen. Maak dus goede afspraken met iedereen die bij uw rekening kan.

Om dit soort betaalgegevens gaat het
Als u wilt dat een bedrijf aan de slag gaat met uw gegevens, dan krijgen ze met uw toestemming deze informatie van ons.

1. Informatie over uw rekening
– Uw rekeningnummer (IBAN).
– De productnaam (bijvoorbeeld Plus Betalen).
– De naam die u zelf aan de rekening heeft gegeven.

2. Het saldo op uw betaalrekening

3. De bij- en afschrijvingen en de bijbehorende details die u in Internet Bankieren ziet staan en de gegevens die erbij horen.

Het bedrijf dat uw gegevens nodig heeft, bepaalt zelf welke informatie ze bij ons ophalen.

Heeft u toestemming gegeven voor het doorgeven van uw betaalgegevens? Dan geven we de eerste keer uw gegevens van de afgelopen 24 maanden door. Niet van langer geleden. Daarna steeds de nieuwe gegevens, zolang uw toestemming geldig is. En we geven niet al uw gegevens door. Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld niet uw adresgegevens en uw kredietlimiet (als u die heeft).

Welke bedrijven kunt u toegang geven?
U kunt bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening. Dat kunnen internationale bedrijven zijn. En ‘t hoeven geen banken te zijn. Elk bedrijf dat toegang tot uw betaalrekening wilt, moet voldoen aan strenge eisen. Daarom hebben ze toestemming nodig van een Europese toezichthouder, zoals De Nederlandsche Bank.

Check wat een bedrijf doet met uw gegevens
Check altijd wat een bedrijf precies met uw betaalgegevens kan doen voor u ze vraagt om uw betaalgegevens op te halen. Dat soort afspraken vindt u meestal in de voorwaarden van een bedrijf of op hun website.

Uw kind en PSD2
Heeft uw kind een betaalrekening en een digipas? Dan krijgt hij of zij ook te maken met de betaalwet PSD2. En u als ouder of verzorger dus ook. U leest hier wat er straks mogelijk is en waar u op moet letten.

Betaalopdracht geven
Door PSD2 kunt u andere banken of bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening. Uw kind kan dat ook. Hij of zij kan een ander bedrijf vragen om een betaalopdracht naar ons te sturen.

Een voorbeeld
Stel, uw kind wil online een boek kopen, maar kan op de website niet met iDEAL betalen. Dan kan de website namens uw kind een betaalopdracht naar ons sturen. Wij schrijven het bedrag dan van zijn of haar betaalrekening af.

Toegang aanzetten
Uw kind kan niet meteen betaalopdrachten naar ons laten sturen. Daarvoor moet hij of zij de rekening eerst instellen. In Internet Bankieren of de Mobiel Bankieren app. Maar u kunt dit ook doen voor uw kind. Per betaalopdracht moet uw kind ons met zijn of haar digipas toestemming geven.

En rekeninggegevens delen dan?
Door PSD2 is het ook mogelijk om rekeninggegevens te delen. Een ander bedrijf mag in opdracht van u de gegevens van uw betaalrekening bij ons ophalen. Uw kind kan dit pas doen als hij of zij 18 is. Is uw kind jonger, maar wil hij of zij dit nu al, dan mag u wel toestemming daarvoor geven met uw digipas.

RegioBank heeft haar voorwaarden aangepast
Door de gewijzigde betaalwet zijn de voorwaarden aangepast. De aangepaste voorwaarden zijn op 19 februari 2019 ingegaan.

1. Voorwaarden Internet Bankieren (pdf)
2. Reglement Privérekening (pdf)
3. Voorwaarden Mobiel Bankieren (pdf)

Meer weten over de betaalweg PSD2?
Wilt u meer weten over de nieuwe betaalweg PSD2? Neemt u dan contact met ons op via telefoon: 0541-662565, Email: info@bolkassurantien.nl én natuurlijk kunt u altijd bij ons binnen lopen.