< terug naar overzicht

Belastingaangifte over 2020

Het is weer bijna tijd om je aangifte inkomstenbelasting te doen. Zorg dat je goed voorbereid bent. Hieronder een aantal tips.

Doe op tijd aangifte

Voorkom boetes en belastingrente betalen, door uiterlijk 30 april 2021 aangifte te doen of vraag op tijd uitstel van aangifte aan bij de Belastingdienst.

Rond voordelig af

Je kunt alleen hele bedragen invullen in je aangifte. Rond daarom bedragen af op hele euro’s. Voordelig? Rond inkomsten naar beneden af en aftrekposten naar boven.

Controleer je gegevens

Ook als je aangifte vooraf is ingevuld, moet je de gegevens checken en waar nodig aanpassen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het formulier dat je opstuurt.

Verbeter op tijd

Heb je een fout gemaakt in je aangifte of ben je toch iets vergeten? Corrigeer je aangifte dan voor je de definitieve aanslag krijgt. Of maak op tijd bezwaar.

Heb je vrijwilligerswerk gedaan in 2020 en daarvoor een vergoeding gekregen? Dan hoef je over deze vergoeding misschien geen belasting te betalen. Lees op belastingdienst.nl wat de voorwaarden voor een belastingvrije vergoeding zijn. Doe je vrijwilligerswerk, maar zie je af van een vergoeding? Dan hebt je misschien recht op een giftenaftrek.

De ‘Hillen aftrek’ is een extra aftrekpost speciaal voor mensen met geen of een lage woningschuld. Het neutraliseert het positieve inkomen dat kan ontstaan als je extra aflost op je hypotheek.

Hoe het werkt? Als woningbezitter heb de ‘inkomsten’ uit je eigen woning. De Belastingdienst beschouwt het bezit van een woning namelijk als een vorm van inkomen. Dit bestaat meestal alleen uit een bijtelling. Want ook over je eigen woning betaal je inkomstenbelasting.

Daarnaast heb je ook aftrekbare kosten, zoals de renteaftrek. Soms komt het voor dat ‘de inkomsten’ uit de eigen woning hoger zijn dan je aftrekbare kosten. Dan vormt de Hillen-aftrek een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit betekent dat je bijna geen belasting betaalt over de inkomsten uit de eigen woning.

Goed om te weten: de Hillen-aftrek wordt vanaf 2019 in dertig jaar gelijkmatig afgebouwd. In 2020 bedraagt de Hillen-aftrek 93,33% van de positieve belastbare inkomsten uit de eigen woning.

Als woningbezitter heb je te maken met de ‘inkomsten’ uit je eigen woning. Dit bestaat meestal alleen uit een bijtelling op je inkomen Want ook over je eigen woning betaal je inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt het bezit van een woning namelijk als een vorm van inkomen.

Is je nieuwe woning maar een deel van het jaar je hoofdverblijf? Dan betaal je alleen belasting vanaf het moment dat je woning je hoofdverblijf is geworden.

De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de WOZ-waarde van je huis. Deze WOZ-waarde vult de Belastingdienst mogelijk automatisch in. Controleer in je aangifte of deze waarde ook echt klopt. Vul de WOZ-waarde in met waardepeildatum 1 januari 2019. En dus niet van 1 januari 2020.

Heb je pas je woning verkocht? Dan wil de overheid dat je de eventuele overwaarde op deze woning gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning. Je brengt dit bedrag dan in als ‘eigen geld’. Dit heet de ‘bijleenregeling’.

De hypotheek of lening die je afsluit voor je nieuwe woning wordt hierdoor lager. Gebruik je de overwaarde niet volledig op deze manier? En sluit je dus een hogere hypotheek of lening af? Dan mag je over het deel van de verhoging géén (hypotheek)rente aftrekken. Het gaat hier om de niet-ingebrachte overwaarde. Dit deel van de lening geef je op in box 3.

Heb je in 2020 ziektekosten gemaakt? Deze kosten worden de specifieke zorgkosten’ genoemd en zijn soms aftrekbaar in je aangifte. Denk aan kosten voor fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld alleen zorgkosten aftrekken die boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Het kan zijn dat je voor bepaalde zorgkosten niet alles vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, zoals orthodontie. Dan is het soms mogelijk om het resterende bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Bekijk hier welke zorgkosten je kunt indienen.

Let op! Bewaar je rekeningen en eventueel declaratieoverzichten als daar kosten op staan die je (gedeeltelijk) zelf betaald hebt. De Belastingdienst kan je vragen deze te laten zien.

De zorgkosten van een kind worden meestal gedekt door de zorgverzekering van één van de ouders. Is dit niet het geval? Dan mag je de kosten onder voorwaarden indienen als aftrekpost. Hier vind je meer informatie over de zorgkosten die je kunt opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast kan je soms de zorgkosten voor iemand anders aftrekken als jij die voor hen hebt betaald. Het gaat hier meestal om je partner, kinderen tot 27 jaar, je ouders, broers of zussen als zij afhankelijk zijn van jouw zorg en bij jou in huis wonen.

1 maart
Je persoonlijke aangifte inkomstenbelasting staat nu voor je klaar in ‘Mijn Belastingdienst’.

1 april
Als je voor 1 april aangifte doet dan krijg je begin juli geld terug of weet je wat je moet betalen.

1 mei
Voor 1 mei moet je aangifte doen óf uitstel aanvragen. Zo voorkom je een boete.


Bron: Nationale Nederlanden